Świadczymy usługi w zakresie:

WYNAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO:
 • wynajem koparek (kołowa, gąsienicowa),
 • wynajem koparko – ładowarki,
 • wynajem zagęszczarek,
 • wynajem beczek na wodę.

ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH:
 • prace ziemne przy budowie dróg i parkingów,
 • przygotowanie placów i dróg pod położenie kostki,
 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • układanie płyt betonowych,
 • budowa nasypów,
 • wykopy  oraz wymiana gruntu,
 • niwelacja terenu.

WYKONUJEMY WYKOPY POD:

 • sieć wodociągową i kanalizacyjną,
 • kabli energetycznych, telefonicznych i światłowodowych,
 • fundamenty, piwnice, hale,
 • stawy, rowy melioracyjne, zbiorniki wodne i oczka.

ROZBIÓRKI:

 • burzenie budynków przemysłowych i mieszkalnych,
 • osuwanie fundamentów,
 • nawierzchni dróg i parkingów.

ODŚNIEŻANIE:

 • parkingów,
 • dróg i chodników.Nasza firma świadczy usługi w zakresie:

WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO,

ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE,

WYKOPY,

ROZBIÓRKI,

ODŚNIEŻANIE.